REHABILITATSIOONITEENUS LASTELE JA NOORTELE

Tegevusluba SRT000183

Osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (majutuseta): 

 

 • puuet taotlevatele ja puudega lastele

 • alaealiste komisjoni kaudu suunatud lastele-noortele

 
Rehabilitatsiooniteenus
Rehabilitatsioonimeeskond
 
 
 
Teenusele saabumise tingimused
 

Rehabilitatsiooniplaani koostamisele tulles peab kaasas olema:

 • Sotsiaalkindlustusameti otsus;

 • Korduva plaani koostamisel eelmine plaan (plaanid);

 • Alla 18-aastase lapse-noore seadusliku esindaja isikuttõendav dokument;

 • Iseloomustus lasteaiast/koolist.

Palume varuda vähemalt 2 tundi aega.

 

Rehabilitatsiooniteenusele tulles peab kaasas olema:

 • Sotsiaalkindlustusameti otsus,

 • Kehtiv rehabilitatsiooniplaan.

 

 

Teenuse osutamine
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti otsus. Täpsemalt sellest, kellel on õigus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele ja kuidas taotlust esitada, saab lugeda siit!

 

Kui otsus käes, saab inimene ise valida, millise teenuseosutaja juures ta rehabilitatsiooniteenusel käima hakkab. Teenuseosutaja valimiseks on aega 60 päeva. Selle aja jooksul tuleb väljavalitud teenuseosutajaga ühendust võtta ja teenuse saamises kokku leppima. Täpsem info teenuseosutajate kohta on avaldatud Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

 

Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isikuga kokkuleppe sõlmimise kuupäeva ja planeeritud teenuse alustamise kuupäeva sotsiaalhoolekande portaalis.

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus saab inimene vaid neid teenuseid, mis on kirjas tema rehabilitatsiooniplaanis. Põhjendatud vajadusel korral on võimalik rehabilitatsiooniplaani uuendada ja täiendada.

 

 

 

 

 

 

Pakume tööd

Pakume osalise tööajaga (lisa)tööd lastele ja noortele spetsialiseerunud REHABILITATSIOONIMEESKONNAS (3-4 klienti nädalas).

Otsime oma meeskonda:

 • eesti keeles töötavat LOGOPEEDI

 • vene keeles töötavat LOGOPEEDI

 • vene keeles töötavat ERIPEDAGOOGI

 • SOTSIAALTÖÖTAJAT

Vajalik vastavus Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 68 nimetatud nõuetele.

Huvilistel palume võtta ühendust e-posti aadressil: info.perenou@gmail.com