KOOLITUSED SPETSIALISTIDELE

KOOLITUSED LAPSEVANEMATELE

Kiindumussuhte koolitus lasteaiaõpetajatele
 

KOOLITUS LAPSEVANEMATELE

 

Koolitusprogrammid on erineva suunitlusega, sõltuvalt laste vanusest ja vanemate vajadustest. Näiteks:

 • vanem-laps emotsionaalse sideme toetamine
  (vanemad ja 0-6 aasta vanused lapsed);

 • vanemliku kompetentsuse tugevdamine
  (pered, kus laste vanuseks 4-7 eluaastat);

 • lapse heaolu toetamine erivajadustega laste puhul
  (ATH, autistlikud jooned, käitumishäired, õpiraskused jms);

 • teismelise kehaimago ja identiteet

 • jne

 

Koolituste toimumise koht ja maht kokkuleppel tellijaga.

 

Näiteks vanemlike kompetentside tugevdamise koolituse võimalik sisu:

 • laste sotsiaalsete oskuste, emotsionaalse regulatsiooni ja koolivalmiduse tugevdamine;

 • kiitmise ja innustamise kasutamine koostöökäitumise julgustamiseks;

 • positiivne distsipliin: reeglid, rutiin ja efektiivne piiride seadmine;

 • positiivne distsipliin: sobimatu käitumise kontrollimine;

 • positiivse käitumise edendamine kooliealistel lastel;

 • sobimatu käitumise vähendamine kooliealistel lastel;

 • laste hariduse toetamine;

 • efektiivne kommunikatsioon täiskasvanute ja lastega;

 • probleemilahendus täiskasvanute suhetes;

 • laste õpetamine probleeme lahendama.

 

 

PROFESSIONAALNE PERE TUGIISIK

140 akadeemilist tundi

Koolituse läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks laste, perede ning asenduskodust ellu astunud noorte tugiisikuna.

Koolitus algab, kui gruppi koguneb vähemalt 12 inimest.

 

Palume oma huvist koolitusel osaleda või sobivat inimest koolitusele saata teavitada koheselt huvi/vajaduse tekkimisel, kuna sellisel juhul saame ilmutada paindlikkust ka koolituse algusaja osas (näiteks alustada kavandatust varem).

 

Lisainfo ja koolitusele registreerumine e-posti aadressil: info.perenou@gmail.com

Koolitus toimub Tallinnas 1-2-päevaste tsüklitena, täpne ajakava selgub grupi komplekteerimisel.

 

Koolituse kavandatav algusaeg: sügis 2017.

 

 

TUGIISIK RASKE VÕI SÜGAVA PUUDEGA LAPSELE

120 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused töötamiseks puudega lapse tugiisikuna (haridusasutuses ja/või kodukeskkonnas).

 

Koolitus algab, kui gruppi koguneb vähemalt 12 inimest.

 

Palume oma huvist koolitusel osaleda või sobivat inimest koolitusele saata teavitada koheselt huvi/vajaduse tekkimisel, kuna sellisel juhul saame ilmutada paindlikkust ka koolituse algusaja osas (näiteks alustada kavandatust varem).

 

Lisainfo ja koolitusele registreerumine e-posti aadressil: info.perenou@gmail.com

Koolitus toimub Tallinnas 1-2-päevaste tsüklitena.

Koolituse kavandatav algusaeg: sügis 2017.